Fysiotherapie

 

Het belangrijkste onderdeel van fysiotherapie is oefentherapie of bewegingstherapie. Met oefentherapie zijn verschillende doelen te bereiken zoals: versterken van spieren, beweeglijk maken van gewrichten en verbeteren van de algemene conditie. Houdingstherapie, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen horen ook bij oefentherapie.

Werkwijze

In de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten. Dit gebeurt door middel van een vraaggesprek en door het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek. Als u zonder verwijzing van de huisarts of specialist bent gekomen, zult u in het eerste bezoek een screening ondergaan. De fysiotherapeut beoordeelt dan of u met uw klacht aan het juiste adres bent. Als blijkt dat fysiotherapie u kan helpen bij het oplossen van uw klachten, volgt na de screening een intake en een lichamelijk onderzoek. Vervolgens zal een persoonlijk behandelprogramma voor u worden opgesteld.

Individuele behandeling:
Meestal adviseert, behandelt en begeleidt de fysiotherapeut individueel. In overleg met u wordt bepaald welke behandeling het meest geschikt is, hoeveel behandelingen er waarschijnlijk nodig zijn en in welke frequentie deze plaats zullen vinden.

Groepsbehandeling:
Soms wordt er in een kleine groep getraind,dit kan zijn volgens een vast trainingsschema.Een combinatie van individuele begeleiding en trainen in een groepje is ook mogelijk.