Manuele therapie

 

De manuele therapie wordt toegepast volgens het concept van de Orthopedische Manuele Therapie (O.M.T.) De Orthopedische Manuele Therapie maakt gebruik van een nauwkeurige diagnostiek om uw probleem in kaart te brengen. Door het vaststellen van de juiste werkdiagnose kunt u heel specifiek en gericht worden behandeld. Bij deze efficiënte manier van behandelen, hoort ook de hulp van andere medische disciplines of specialismen. Een behandeling orthopedische manuele therapie hoeft niet op zich te staan. De behandeling kan een onderdeel zijn binnen uw totale behandelplan.

Indicaties 
Orthopedisch manueel therapeuten kunnen functiestoornissen behandelen binnen het geheel van gewrichts-, spier-, en zenuwaandoeningen. Hierbij gaan zij uit van het zogenaamde “ketendenken”. De therapeut richt zich niet alleen op de extremiteiten (armen of benen) of de wervelkolom, maar kijkt ook naar relatie tussen de diverse regio’s. De orthopedisch manueel therapeut kan weefselspecifieke veranderingen diagnosticeren, hetgeen leidt tot een classificatie van de stoornis en de daaruit voortkomende beperkingen.

De behandeling 
De orthopedisch manueel therapeut (OMT) beschikt over een scala aan behandelmethoden:
– mobilisatie;
– manipulatie;
– stabilisatie;
– medische trainingstherapie;
– neuro-modulatie technieken (o.a.spierverlengingstechnieken);
– houdingstherapie;
– voorlichting.

Om te voorkomen dat uw blessure terugkomt, stelt de orthopedisch manueel therapeut (zowel tijdens als na de behandeling), veelal een training voor, die uw belastbaarheid verbetert.

 

Hoe kom ik bij de manueel therapeut?

Er zijn twee manieren waarop u bij de manueel therapeut terecht kunt komen, rechtstreeks of via een doorverwijzing:

Rechtstreeks 
Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk om zonder verwijzing een afspraak met de manueel therapeut te maken. Deze voert eerst een screening uit om te zien of manuele therapie de juiste behandeling is voor uw klachten. Zo ja, dan wordt u verder onderzocht. Vervolgens zal de manueel therapeut de behandelmogelijkheden met u doorspreken en een vervolgafspraak maken. Bij de screening zal uw toestemming gevraagd worden de huisarts te informeren. Deze ontvangt een kopie van het gemaakte screeningsrapport. Zonder uw toestemming hiervoor zal er geen verdere behandeling plaatsvinden.

Verwijzing 
Het is ook mogelijk dat u verwezen wordt naar de manueel therapeut. Via de huisarts, uw bedrijfsarts of een medisch specialist, maar ook intern, na bijvoorbeeld een screening door de fysiotherapeut. Ook als u al fysiotherapie heeft, kan het zijn dat u een aantal keer manuele therapie nodig heeft om het gewenste eindresultaat te bereiken. U wordt dan intern doorverwezen: de fysiotherapeut en de manueel therapeut stemmen de behandeling nauwkeurig op elkaar af.

 

Kosten van zitting manuele therapie

Voor mensen boven de 18 jaar zit manuele therapie in het aanvullende pakket. Raadpleeg uw polisvoorwaarden om te zien welke vergoeding voor manuele therapie u krijgt en of uw verzekering de screening vergoedt. Veel verzekeraars vergoeden een bepaald maximum aantal behandelingen per jaar. Voor manuele therapie geldt tevens een apart tarief.