Tarieven

 

Tarieven 

De meeste mensen kunnen fysiotherapie vergoed krijgen van hun ziektekostenverzekering. De vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar. Met vrijwel alle verzekeraars hebben wij een contract. Neem voor de duidelijkheid altijd even contact op met uw eigen verzekering om te weten hoeveel u vergoed krijgt.

 

Tarieven per 1 januari 2018:

– zitting fysiotherapie €33,00
– zitting manuele therapie €42,00
– zitting fysiotherapie aan huis €43,00
– zitting fysiotherapie in inrichting €37,00
– zitting manuele therapie aan huis €59,00
– zitting manuele therapie in inrichting €52,00
– screening €10,00
– screening aan huis €26,50
– lange zitting €43,00
– intake en onderzoek na screening of na verwijzing €36,00
– intake en onderzoek na screening of verwijzing aan huis €50,00
– eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €61,00
– eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis €74,00
– eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek in inrichting €69,00
– eenvoudige rapporten €30,00
– uitgebreide rapporten €61,00

 

Dit zijn de tarieven van deze praktijk, tenzij we anders zijn overeengekomen met uw verzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van uw verzekeraar.

Het tarief voor een niet nagekomen afspraak wordt in rekening gebracht indien de afspraak niet of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) is afgezegd. Dat tarief is 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling.

 

Verwijzing

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijzing meer nodig voor de fysiotherapeut. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een screening uit om vast te stellen of u behandeld kunt worden. Zo niet dan kunt u bijvoorbeeld verwezen worden naar de huisarts of specialist.

Bij de eerste afspraak bespreken we uw klachten. Aan de hand van de diagnose worden met u behandeldoelen bepaald en een behandelplan opgesteld. Na afloop van de behandeling (of zo nodig tussentijds) vindt evaluatie en verslaglegging naar huisarts of specialist plaats.